„Miracol de Crăciun” în Cipru

În prezent, Ciprul este divizat în două păți: Ciprioții greci (care sunt în UE) și Ciprioții turci, care nu sunt recunoscuți decât de Turcia.

La ultimele discuții între cele două părți se pare că s-au făcut progrese semnificative privind reunificarea insulei.

Un gest neașteptat a fost că Președintele ciprioților turci a vorbit grecește, iar cel al ciprioților greci a vorbit turcește.

Ambii și-au exprimat speranța într-o reunificare rapidă, pașnică și durabilă a insulei.