Nașterea României

Până în secolul XIX nu a existat un stat numit România. Existau teritorii locuite parțial de români, răspândite în mai multe imperii.

Moldova și Muntenia erau provincii ale Imperiului Otoman. Capitala imperiului era la Istanbul, iar șeful statului era sultanul.

Dar aceste provincii aveau și câte un conducător local (numit domnitor) care era supus sultanului dar avea o oarecare autonomie în ceea ce privește problemele interne ale provinciei.

Pe 24 ianuarie 1859, în Muntenia a fost ales domn Alexandru Ioan Cuza, care era deja domn și în Moldova.

După ce a fost ales în ambele provincii, Cuza l-a convins pe sultan să accepte unirea ambelor provincii în una singură (tot sub stăpânirea Imperiului Otoman).

Noua provincie a fost numită România.

În 1877, România a devenit stat independent.

Putem spune că data de 24 ianuarie este data de naștere a României (inițial ca provincie, iar ulterior devenită stat).